На фокус

УС на БАМИ организира на 20 ноември т.г. дискусия в 44-то НС на тема: Базовите индустрии и икономическото бъдеще на България. Металургията - с иновативна визия и двигател за устойчив растеж.

 |  Прочетено: 1430

Председателят на Комисията по Икономическа политика и туризъм към 44-то НС г-н Петър Кънев изпрати писмо до Председателя на УС на БАМИ, в което благодари за проведената среща с народни представители по въпросите за развитие на българската металургия. Изразява надежда за бъдеща съвместна работа и очаква предложения за законодателни промени.

Основните теми, по които се проведе срещата са свързани с устойчивото развитие на българската металургия, политиките по климата и кръговата икономика, енергийната зависимост на сектора, трудовото законодателство и необходимостта от квалифицирани кадри за българската индустрия.