Членове на БАМИ

Химикотехнологичен и металургичен университет - София | Асоциирани членове

  • 1756 София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8
  • +359 2 816 31 20
  • Факс: +359 2 868 54 88

Технически унивeрситет - София - София | Асоциирани членове

  • 1756 София, бул."Св. Климент Охридски" 8
  • +359 2 965 21 11
  • Факс: +359 2 868 32 15

Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе | Асоциирани членове

  • 7017 Русе, ул. “Студентска” № 8
  • +359 82 888 211
  • Факс: +359 82 845 708