Членове на БАМИ

Н - София | Други дейности

 • София,
 • Факс:

Еврометал ООД (корпоративен член) - София | Други дейности

 • София, ул. Г. Раковски №90
 • Факс:

Горубсо - Кърджали АД - Кърджали | Други дейности

 • 6600 Кърджали, ул. Републиканска No 83
 • +359 361 6 72 00
 • Факс: +359 361 6 12 74

Ковинтрейд България ЕООД - София | Други дейности

 • 1606 София, ул. Виктор Григорович 5
 • +359 2 952 32 22
 • Факс:

Комотек-ко ООД - София | Други дейности

 • 1000 София, бул. "Евлоги Георгиев" № 67А, ап.2
 • +359 2 963 07 80
 • Факс: +359 2 963 07 83

Комплексен индустриален сервиз ЕООД - Пловдив | Други дейности

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • +359 32 609 715
 • Факс: +359 32 609 778

КЦМ технолоджи ЕООД (КЦМ 2000 АД) - Пловдив | Други дейности

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • +359 32 623 564
 • Факс: +359 32 623 576

КЦМ трейд ООД (КЦМ 2000 АД) - Пловдив | Други дейности

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • +359 32 623 591
 • Факс: +359 32 623 604

Лайер ЕООД - София | Други дейности

 • 1186 София, ул. Околовръстен път 373
 • +359 2 971 2470
 • Факс: +359 2 971 2470

Металко България ЕАД (корпоративен член) - София | Други дейности

 • 1407 София, бул. Вапцаров 53A, East Park Trade Center
 • +359 2 819 31 01
 • Факс: +359 2 819 31 30