Полезни връзки

Министерство на икономиката

София, ул. "Славянска" 8
Телефон: +359 2 940 7001
Факс: +359 2 9872190;02 9819970
E-mail: e-docs@mi.government.bg
www.mi.government.bg

Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителя"
Силвана Любенова
Телефон: 02/940 7488
E-mail: s.lubenova@mi.government.bg

Министерство на енергетиката

София, 1000, ул. "Триадица" 8
Телефон: 02 9263 152
Факс: 02 980 76 30
E-mail: e-
energy@me.government.bg
www.me.government.bg/bg

Министерство на околната среда и водите

Телефон: 02/ 940 61 88
www.moew.government.bg/

Дирекция ”Политика по изменение на климата”
Директор Боряна Каменова
Телефон: 02/ 940 61 88

Дирекция „Превантивна дейност”
Директор Мария Гълъбова
Телефон: 02/ 940 6227