Членове на БАМИ

Стомана индъстри АД (Металко България ЕАД) - Перник | Черна металургия

 • 2304 Перник, ул. "Владайско въстание" №1
 • +359 76 681 010
 • Факс: +359 76 681 951

Аурубис България АД - Пирдоп | Цветна металургия

 • 2070 Пирдоп, Промишлена зона
 • +359 728 623 03
 • Факс: +359 728 626 36

КЦМ 2000 АД (корпоративен член) - Пловдив | Цветна металургия

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • Факс: +359 32 623 557

Алкомет АД - Шумен | Цветна металургия

 • 9700 Шумен, II-ра Индустриална зона
 • +359 54 858 601
 • Факс: +359 54 858 688

София мед АД (Металко България ЕАД) - София | Цветна металургия

 • 1528 София, гара Искър, ул. "Димитър Пешев" №4
 • +359 2 960 63 50
 • Факс: +359 2 960 63 93

Берг Монтана фитинги ЕАД - Монтана | Черна металургия

 • Монтана, Индустриална зона
 • 096 399233
 • Факс: 096 399200

Еврометал ООД (корпоративен член) - София | Други дейности

 • София, ул. Г. Раковски №90
 • Факс:

Гес трейдинг ООД - с. Червена могила | Огнеупорно производство

 • 2408 с. Червена могила , Индустриална зона, община Радомир, област Перник
 • +359 893 34 19 99
 • Факс: +359 896 62 07 71

Горубсо - Кърджали АД - Кърджали | Други дейности

 • 6600 Кърджали, ул. Републиканска No 83
 • +359 361 6 72 00
 • Факс: +359 361 6 12 74

ДЦМ ООД - Пловдив | Цветна металургия

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • +359 32 634 136
 • Факс: +359 32 268 574