Заверка на Сертификати за произход

Сертификат за произход обикновена форма

Това е непреференциален документ доказващ произхода на стоките, който се изисква при внос в редица държави: Австралия, Албания, Аржентина, Беларус, Бразилия, Венецуела, Виетнам, Грузия, Египет, Индия, Ирак, Иран, Йордания, Казахстан, Канада, Кувейт, КНДР, Лаос, Либия, Ливан, Мароко, Мексико, Молдова, Нова Зеландия, Обединени арабски емирства, Пакистан, Перу, Русия, Саудитска арабия, САЩ, Тайван, Тунис, Узбекистан, Украйна, Филипини, Чили, Япония и други.

Сертификатът за произход – обикновена форма, се попълва на английски, френски, немски или руски език в зависимост от изискванията на клиента, в комплект от четири екземпляра – един оригинал, две копия и заявление-декларация на износителя.

Наименованието и описанието на информационните полета от данни е:
1. Износител: в полето се записва наименованието и пълният адрес на фирмата – износител на стоката;
2. Получател: в полето се записва наименованието и пълният адрес на фирмата – получател на стоката;
3. Страна на произход: вписва се държавата, в която са произведени стоките;
4. Информация за транспорта: в полето се записва начина на транспортиране на стоката (по море, по суша, въздушен, автомобилен и т.н.), наименованието и номера на транспортното средство, място на експедиция и местоназначение;
5. Забележки: в тази клетка по желание се записва номер на фактура и/или договор, предшестващ сертификат или друг документ;
6. Маркировка, брой и вид опаковки; описание на стоката (с код и/или пълно описание): в полето се записват маркировката нанесена на опаковката/ите на стоките/товарите, ако такава е означена на тях, броят и видът на опаковките и пълното наименование на стоката /стоките или се поставя митническия й/им код;
7. Количество: записва се количеството на стоката с 3-буквения код на съответната мерна единица;
8. В долния край на лицевата страна на бланката "Сертификат за произход" е записан текст на четири езика, с който се удостоверява, че описаните в сертификата стоки произхождат от страната, посочена в поле 3. На гърба на четвъртия екземпляр – Молба Декларация - на Сертификата за произход се попълва, подписва от оторизираното от фирмата – износител лице и подпечатва с печат на фирмата – износител декларация.

Оригиналът /първият екземпляр/ на Сертификата за произход се облепва с марки. Стойността на марките зависи от стойността на сделката, за която се издава Сертификата.