Членове на БАМИ

Аурубис България АД - Пирдоп | Цветна металургия

 • 2070 Пирдоп, Промишлена зона
 • +359 728 623 03
 • Факс: +359 728 626 36

КЦМ 2000 АД (корпоративен член) - Пловдив | Цветна металургия

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • Факс: +359 32 623 557

София мед АД (Металко България ЕАД) - София | Цветна металургия

 • 1528 София, гара Искър, ул."Димитър Пешев" №4
 • +359 2 960 62 09
 • Факс: +359 2 960 63 93

Алкомет АД - Шумен | Цветна металургия

 • 9700 Шумен, II-ра Индустриална зона
 • +359 54 858 601
 • Факс: +359 54 858 688

Етем България АД (Металко България ЕАД) - София | Цветна металургия

 • 1220 София , бул."Илиенци" №119 А, п.к. 105
 • +359 2 921 91 01
 • Факс: +359 2 921 91 60

КЦМ АД (КЦМ 2000 АД) - Пловдив | Цветна металургия

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • +359 32 623 541
 • Факс: +359 32 623 570

Ел Бат АД - Долна Баня | Цветна металургия

 • Долна Баня, местност Съръмешe, №121
 • +359 2 490 13 78
 • Факс: +359 2 490 13 79

Монбат рисайклинг ЕАД - Монтана | Цветна металургия

 • 3400 Монтана , ул."Индустриална" №76, п.к. 149
 • +359 96 393 101
 • Факс: +359 96 300 974

ЗГП ООД - Пловдив | Цветна металургия

 • 4004 Пловдив, р-н Южен, ж.к. Коматево, Околовръстен път
 • +359 32 207 930
 • Факс: +359 32 207 931

Стам трейдинг АД - София | Цветна металургия

 • 1938 София, кв. Враждебна, Кремиковско шосе №15
 • +359 2 945 42 12
 • Факс: