Членове на БАМИ

Аурубис България АД - Пирдоп | Цветна металургия

 • 2070 Пирдоп, Промишлена зона
 • +359 728 623 03
 • Факс: +359 728 626 36

КЦМ 2000 АД (корпоративен член) - Пловдив | Цветна металургия

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • Факс: +359 32 623 557

Алкомет АД - Шумен | Цветна металургия

 • 9700 Шумен, II-ра Индустриална зона
 • +359 54 858 601
 • Факс: +359 54 858 688

София мед АД (Металко България ЕАД) - София | Цветна металургия

 • 1528 София, гара Искър, ул. "Димитър Пешев" №4
 • +359 2 960 63 50
 • Факс: +359 2 960 63 93

ДЦМ ООД - Пловдив | Цветна металургия

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • +359 32 634 136
 • Факс: +359 32 268 574

Ел Бат АД - Долна Баня | Цветна металургия

 • Долна Баня, местност Съръмешe, №121
 • +359 2 490 13 78
 • Факс: +359 2 490 13 79

Етем България АД (Металко България ЕАД) - София | Цветна металургия

 • 1220 София, бул. "Илиенци" №119 А, п.к. 105
 • +359 2 921 91 01
 • Факс: +359 2 921 91 60

ЗГП ООД - Пловдив | Цветна металургия

 • 4004 Пловдив, р-н Южен, ж.к. Коматево, Околовръстен път
 • +359 32 207 930
 • Факс: +359 32 207 931

КЦМ АД (КЦМ 2000 АД) - Пловдив | Цветна металургия

 • 4009 Пловдив, Асеновградско шосе
 • +359 32 623 541
 • Факс: +359 32 623 570

Монбат рисайклинг ЕАД - Монтана | Цветна металургия

 • 3400 Монтана, ул. "Индустриална" №76, п.к. 149
 • +359 96 393 101
 • Факс: +359 96 300 974