На фокус

„АЛКОМЕТ“ АД ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

 |  Прочетено: 776

На официална церемония, проведена на 5 март в Министерството на иновациите и растежа, министър Милена Стойчева връчи сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Алкомет“ АД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите за проекта “Разширяване на продуктовия микс, чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения“. Размерът на инвестицията е 136 285 000 лв. и се предвижда разкриване на 160 нови работни места в тригодишния период на изпълнение на проекта.

Инвестиционният проект е свързан с разширение на съществуващото производство в завода с цел разширение на продуктовата гама с производство на нови продукти, които да отговарят на актуалното търсене на пазара.

Основните цели включват:

    Във валцовото производство - Производство на иновативни алуминиеви сплави, предназначени за вграждане в акумулаторни батерии за електромобили.
  • В пресовото производство - Разширяване на продуктовата гама за автомобилостроене и производство на алуминиеви профили за соларни панели в сектора на възобновяемата енергия.

 

Инвестицията не само ще допринесе за разширяване на портфолиото, но и за съществено подобрение на качеството на произведените алуминиеви продукти, отговаряйки на нарастващите и строги изисквания на пазара.

„Работим целенасочено България да се утвърди като привлекателна дестинация за инвеститори с добри и предвидими условия. Подкрепяме компаниите в цялата страна да модернизират и разширяват производствата си“, коментира министър Стойчева на церемония в МИР.

Този сертификат и планът за инвестиции представляват ясен сигнал за амбициозните усилия на "Алкомет" АД да се утвърди като водещ играч на пазара. Проектът е фокусиран не само върху разширяване на производството, но и върху внедряването на модерни технологии и иновации, които ще увеличат рентабилността и устойчивостта на компанията в дългосрочен план.