На фокус

Благодарствено писмо от Министерство на икономиката и индустрията

 |  Прочетено: 537

ДО

Д-Р ИНЖ. НИКОЛА РАНГЕЛОВ

Председател на УС на Българската асоциация

на металургичната индустрия

 

Г-Н АНТОН ПЕТРОВ

Член на УС на Българската асоциация

на металургичната индустрия

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАНГЕЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

 

Бих желал да изкажа своята благодарност за Вашето участие и това на екипа на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) в мисията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в рамките на техническия преглед на Република България от Комитета по стомана.

Високо оценявам готовността Ви за сътрудничество по отношение на процеса на присъединяване на Република България към ОИСР. Вашето участие в мисията бе от съществено значение за успешното представяне на българския стоманодобивен сектор.

Благодаря за ангажираността Ви, съдействието и подкрепата, която оказахте на екипа на Министерство на икономика и индустрията за подготовката на мисията и по този начин способствахте за безупречното представяне на всички участници в срещите.

Вярвам, че сътрудничество между Министерство на икономиката и индустрия и БАМИ по отношение на тази и бъдещи приоритетни за страната ни цели ще продължи и в бъдеще.

Използвам възможността да пожелая на Вас и Вашия екип весели коледни празници и успешна 2024 година.

   

С уважение,

  

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ

Заместник-министър

Министерство на икономиката и индустрията