На фокус

Писмо на БАМИ, относно участие на МИИ в дискусионна група към ЕК (ГД ”Растеж”)

 |  Прочетено: 591

ДО

ГОСПОДИН БОГДАН БОГДАНОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 

 

Относно: Участие на МИИ в дискусионна група към ЕК (ГД ”Растеж”) във връзка

                   с плана за трансформация на европейската метална индустрия

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОГДАНОВ,  

                                                               

Зеленият преход и дигитализацията на икономиката  са свързани с ръст в потреблението на метали и по-голяма зависимост на доставките от трети страни. За намаляване на тази зависимост ЕК прие два регламента (CRMA и NZIA) и предложи мерки за развитие на добива и преработката на суровините.

Разбирайки отговорностите, които стоят пред металната индустрия организациите на европейските производители Eurometaux и Eurofer се споразумяха с Европейската комисия (DG GROW) да разработят „път на преход“ за сектора на металите – цветни и черни.

България е значим производител на цветни метали, с потенциал за устойчиви доставки на критични за ЕС суровини. Затова сме заинтересовани от пътя на прехода и чрез членството на БАМИ в двете европейските работодателски организации следим процеса на тази разработка.

От Eurometaux ни уведомиха, че за да се улесни подготовката, като се ангажират и други заинтересовани страни, към ЕК(ГД„Растеж”) е създадена специална дискусионна група. Тя ще провежда обсъждания, с цел да се подкрепи развитие на сектора по пътя на прехода. Групата включва генерални директори от ЕК, представители на ДЧ, синдикати, инвестиционна общност и др. От Eurometaux изразяват съжаление, че България, която е влиятелна страна в металната индустрия не участва със свои представители.

Във връзка с изложеното и в интерес на нашата страна е Министерството на икономиката и индустрията да има представител в групата за обсъждане. По информация от нашите европейски партньори следващото заседание ще се проведе на 14 декември (четвъртък) 2023 г.

Моля за Вашето решение и разпореждане да бъде определен представител на МИИ, който да се включи в дискусионната група и да участва в нейните заседания. Българската асоциация на металургичната индустрия остава на разположение за съгласуване на позиции и съдействие.

 

С уважение,

 

Д-р инж. Никола Рангелов

Председател на УС на БАМИ