На фокус

Металургичната индустрия отбеляза националния празник Деня на металурга

 |  Прочетено: 1291  | 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Аурубис България отпразнуваха исторически момент, като отбелязаха 60 години от първото честване на своя професионален празник - Деня на металурга в България, и 65-годишнината от откриването на медодобивния завод край Пирдоп и Златица. На събитието, на което присъстваха министър-председателят на Република България акад. Николай Денков, министърът на икономиката Богдан Богданов и министърът на околната среда и водите Юлиан Попов, бе подчертан значителният принос на металургичната индустрия за икономиката на България.

„Металургията продължава да движи прогреса на човечеството и да осигурява материалите, които са в основата на развитието на България като високотехнологична база. Пред бранша има едно светло бъдеще благодарение на суровинната база, с която България разполага в момента, съчетана с труда и на хиляди хора, както и на устрема към иновации,“ отбеляза в приветственото си слово министър-председателят акад. Николай Денков. Той посочи сектора като добър пример за успешно взаимодействие между бизнеса и академичните среди.

„Имаме необходимата експертиза и страната ни е основен доставчик на ключови суровини за Европа. От суровините и компонентите, които произвеждаме, България може да създава технологии, които ще са изключително важни за Европа през следващите години –  като системи за съхранение на енергия, за декарбонизация и други,“ посочи министър Богданов.

 

Никола Рангелов, председателят на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) приветства  гостите и направи кратка ретроспекция на развитието на отрасъла като очерта и стълбовете на бъдещето му развитие.

 

„Днес металите стоят в основата на прехода към нашето устойчиво и въглеродно неутрално бъдеще. През последните десетилетия металургичната индустрия играе ключова роля за икономическия растеж на България и тази роля продължава да расте, защото зад успехите ни стоят усилията, опитът и отдадеността на хиляди хора“, каза Тим Курт, изпълнителен директор на Аурубис България.

На събитието бяха отличени академичните постижения в областта на металургията. БАМИ награди четирима отлични студенти - двама от Техническия университет (ТУ) и двама от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), с грамоти и поощрителни призове, като подчерта ангажимента на асоциацията за възпитаването и насърчаването на талантите в индустрията.

 

Производството на метали е важен индикатор за индустриалното развитие на България. Секторът е един от водещите за икономиката ни и има 11% дял в стоковия износ на България - над 10 млрд. лв. за 2022 г.

 

Страната ни е на шесто място в ЕС в производството и обработката на цветни метали. 14% от европейското производство на мед, 8% на олово и 4% на цинк се дължи на страната ни. България произвежда и изнася над 1 млн. тона валцувани черни метали.

Производството на основни блокови метали за 2022 г. е 540 хил. тона, като по веригите на тяхната преработка с нова добавена стойност са произведени 200 хил. тона продукти от цветни метали. Добавената стойност на един зает в металургията е от 2 до 3 пъти по-висока от средната в преработващата промишленост.

 

Българският сектор се характеризира със силна специализация в цветната металургия, с дял от почти 80% от общата продукция, като се очаква ускорен растеж във връзка с извършваните два прехода -  към въглероден неутралитет и дигитализация на икономиката.