На фокус

Ден на металите организиран от Eurometaux

 |  Прочетено: 777  | 

На 9 – 10 май 2023 в сградата на Европейския парламент в Страсбург се проведе “Ден на металите” организиран от Еврометали (Eurometaux).

БАМИ беше представена от г-н Никола Рангелов – председател на Управителния съвет на Асоциацията, г-н Иван Добрев – изпълнителен директор на КЦМ АД и г-н Гавраил Ангелов – управител на КЦМ Технолоджи

В сесията имаше  четири панела с различни теми и модератори.

- Панел 1 – Стимулиране на европейските инвестиции в суровини и конкурентоспособност – презентиран от Европейския институт за мед (European Copper Institute);

- Панел 2 - Устойчиви суровини: от мината до кръговата икономика – презентиран от Европейската Федерация за благородни метали и Европейската минна федерация (European Precious Metals Federation and Euromines);

- Панел 3 - Осигуряване на индустриална устойчивост и декарбонизация чрез нов Европейски  пазарен енергиен дизайн – презентиран от Европейската Алуминиева федерация и Международната цинкова асоциация (European Aluminium and the International Zinc Association);

- Панел 4 - Осигуряване на отговорен и справедлив внос на суровини – презентиран от Институт по Никела (Nickel Institute и Euroalliages).

На Гала вечерята г-жа Хилдегард Бентеле – Член на Европейския парламент (MEP, Hildegard Bentele) отправи приветствие към гостите.

След нея и г-н Ги Тиран – Генерален Секретар на Еврометали (Secretary-General of Eurometaux, Mr Guy Thiran) поздрави присъстващите и посочи целите и задачите произтичащи от процеса на декарбонизация, дигиталния преход и мястото на металите за неговата реализация, осигуряване на устойчив енергиен пазар и суровинно обезпечаване с подчертан акцент върху критичните суровини

След това програмата продължи с презентация на Католическия Университет КУ на Лювен, Белгия “Потенциалът на Европа за справяне с предизвикателствата при производството и рециклирането във фокуса на Закона за критичните суровини до 2030 г”, представена от г-н Крис Хирон от Еврометали,

По време на двата дни на събитието бяха проведени двустранни срещи последователно с българските евродепутати г-н Андрей Новаков, г-жа Ева Майдел, г-жа Искра Михайлова, г-н Радан Кънев и г-жа Цветелина Пенкова. Обсъдени бяха проблемите пред българската металургия произтичащи от липсата на предвидимост по отношение на дългосрочните цени на енергоносителите, противоречията между някои от постановките залегнали в екологичното законодателство и стремежа към стабилност и устойчивост при суровинното обезпечаване и конкурентоспособността на Европейските и в частност Българските производители в металургичния бранш. Българските евродепутати декларираха своята информираност и съпричастност към проблемите на Българската металургия, както и готовност да използват парламентарните механизми за да представляват в пълна степен интересите на родния металургичен бранш.