На фокус

Дискусия, свързана с индустрията на Европа, се проведе в завода на "Аурубис България" в Пирдоп

 |  Прочетено: 2759  | 

Пирдоп, България, 4 април: Радан Кънев, член на Европейския парламент и водеща фигура по индустриални политики за околната среда, посети днес завода за производство на мед Аурубис България в Пирдоп, България. Към него се присъедини и делегация от български и европейски ръководители от металургичния бранш. Групата обсъди как трябва да бъде разработено законодателството на ЕС, за да подкрепя по-добре Аурубис България и други металургични компании в доставките им на стратегически суровини за енергийния преход.

Към евродепутата Кънев и Аурубис се присъединиха висши ръководители от българския металургичен сектор, представени в Българската асоциация на металургичната промишленост (БАМИ) и Eurometaux, Европейската асоциация на металурзите. Групата обсъди набор от предстоящи политики на ЕС, включително Закона за критичните суровини, директивите за промишлените емисии и качеството на въздуха и енергийните предизвикателства.

„Днешната дискусия подчерта колко важни са съвместните усилия на политиците и бизнеса за осигуряване на критични доставки за устойчивия преход на Европа. Всички ние си научихме поуките от кризите”, каза Тим Курт, главен изпълнителен директор на Аурубис България. „С предстоящото разширяване на производството на катодна мед, ние се ангажираме с нашите дългосрочни търговски взаимоотношения в България и да отговорим на нарастващото търсене, предизвикано от енергийния преход в Европа“, добави Курт.

Законът за критичните суровини на Европейската комисия този месец официално определи медта като стратегическа суровина за постигане на енергийния преход на ЕС, като даде приоритет на разширяването на европейското производство.

Елена Виболдина, директор на международната търговия и икономика на Eurometaux: „Аурубис Пирдоп играе важна стратегическа роля в доставката на мед за енергийния преход на Европа. Днес видяхме лично водещата стратегия за защита на околната среда и здравето на работещите в завода след няколко десетилетия инвестиции. Металът, доставен от европейски производители като Аурубис България, предлага най-добрата гаранция за устойчивост за нашите електрически превозни средства, мрежова инфраструктура и технологии за възобновяема енергия. Политиките на Европейския съюз трябва да бъдат разработени така, че да предоставят на Аурубис България подкрепата, от която се нуждае, за да остане конкурентоспособен в световен мащаб спрямо производителите в по-малко регулирани региони.”

Радан Кънев, член на Европейския парламент, коментира: „За мен беше удоволствие да посетя завода на Аурубис в България днес. Бях впечатлен, също като докладчик по директивата за индустриалните емисии, да видя колко напред са стигнали индустриалните предприятия в България. Европейското законодателство очевидно работи и нашата индустрия е в съответствие с най-високите ESG стандарти. Фокусът обаче трябва да се постави и върху конкурентоспособността на индустрията. Законът за критичните суровини и Законът за промишлеността с нулева стойност могат да имат капацитета да допринесат значително и тук. В Европейския парламент ще работим интензивно за тази важна цел.“

Радан Кънев е водещ евродепутат в комисиите по околна среда и заетост на Европейския парламент. Понастоящем той е докладчик на Европейския парламент в неговия преглед на Директивата за промишлените емисии, която е политическата рамка на ЕС за намаляване на промишлените емисии и постигане на високо ниво на опазване на околната среда и здравето.

На събитието присъстваха и представители на Българската асоциация на металургичната индустрия Никола Рангелов – Председател на Управителния Съвет, Изпълнителният директор – Политими Паунова, Представителят на холдинг Виохалко, Гърция - Антон Петров, Изпълнителният директор на КЦМ АД – Иван Добрев. На присъстващите беше представена дейността на асоциацията от нейното създаване през 1991 година, като сдружение на работодателите в металургичния бранш и съпътстващите го производствени дейности и услуги. Беше направена ретроспекция на металургията в България от античността до днешни дни. Бяха посочени постигнатите успехи през годините и насоките за развитие. Беше подчертан и авторитета на Асоциацията както на национално, така и на международно ниво.

Г-н Иван Добрев подчерта че би следвало всички метали да се разглеждат като критични суровини, защото всеки от тях в различна степен е важен за икономиката на Европа.

Г-н Антон Петров акцентира върху конкурентоспособността на българската металургия. Отчете факта, че високите цени на енергоресурсите на Европейския пазар в сравнение с трети страни, конкуренти на Европейските производители ги поставя в неравностойно положение на международния пазар.

На събитието присъстваха и взеха дейно участие и представители на висшия мениджмънт на Аурубис – г-жа Marie-Christine von Hahn – Вицепрезидент на Aurubis AG, ръководители на дирекции вт Eurometaux - Elena Vyboldina – Director Trade & Economy, Adina Geogrescu – Energy & Climate Change Director, Kamila Slupek – Sustainability Director, Lorenzo Marotti – Chemicals management – manager.