На фокус

Среща на представители на БАМИ с ректора на ХТМУ

 |  Прочетено: 556

В ХТМУ се проведе организирана от БАМИ  среща на представители на ръководството на София Мед АД с ректора на ХТМУ, Декана на ФММ и ръководителите на катедри. От БАМИ присъства Председателят на УС г-н Н.Рангелов и изпълнителният директор. Обсъдиха се възможностите на Университета за обучение на специалисти с висше образование за нуждите на предприятието и формите за бъдещо сътрудничество. Направи се преглед по изпълнението на подписаната между БАМИ и Факултета по металургия и материалознание  Програма за сътрудничество и се взе решение за провеждане на  съвместни мероприятия до края на настоящата учебна година.