На фокус

Вицепремиерът К. Нинова и представители на металургичната индустрия обсъдиха възможности за подкрепа в сектора

 |  Прочетено: 962

Представители на ръководствата на БАМИ и на социалните партньори - СФ „Металици” и СФ „Металургия” проведоха среща със зам. министър председателя и министър на икономиката и индустрията г-жа Корнелия Нинова. Бяха обсъдени проблеми и мерки за осигуряване на суровини за стоманодобива, натоварване на мощностите и производство на арматурно желязо за задоволяване потребности на строителната индустрия. Поставиха се и проблеми, свързани с високите цени на енергоносителите и възможностите за подкрепа на енергоинтензивните индустрии на основание на европейските политики и практики. Председателят на УС на БАМИ г-н Антон Петров информира за развитието на стоманодобива в ЕС и света, за отражението върху българските производители. Посочени бяха постиженията на металургичната индустрия по отношение на кръговата икономика и производство на продукти с висока добавена стойност. Председателите на браншовите синдикати г-н В.Яначков и г-н Л.Павлов подчертаха необходимостта от съдействие на Министерството на икономиката и индустрията при решаване на проблеми, които водят до запазване и създаване на нови устойчиви работни места.

Министърът на икономиката г-жа К.Нинова изрази готовност за разрешаване на поставените въпроси и набеляза неотложните за изпълнение действия в кратък срок. Страните се договориха за следваща среща, на която ще се информират за предприетите мерки и резултати от тях.