На фокус

Държавният глава Румен Радев посети КЦМ 2000 ГРУП

 |  Прочетено: 2983

Официалната визита беше част от обиколката на държавния глава на производствени предприятия в страната. Президентът Радев се срещна с Румен Цонев-главния изпълнителен директор на холдинга КЦМ 2000, Иван Добрев-изпълнителния директор на КЦМ АД и представители от висшия мениджмънт на компанията.

Водеща тема на срещата беше състоянието на пазара на електрическа енергия и се обсъдиха предложенията на КЦМ за справяне с енергийната кризата.

Беше посочено, че основен и най-важен недостатък на енергийния пазар в момента е концентрирането на БНЕБ в краткосрочните сегменти „ден напред“ или в „рамките на деня“. Този недостатък и обстоятелството, че страната ни работи като нетен износител на електроенергия в условия на устойчив дефицит в съседните ни държави, са предпоставката за „внос на високи цени“ за цялата икономика.

Мениджмънта на КЦМ смята, че са необходими промени в Закона за енергетиката, с които да се гарантира, че всички производителите на електроенергия в България ще предлагат поне 50 % от произведената базова електроенергия на централизирания пазар за двустранни договори на БНЕБ с период на доставка от 6 до 24 месеца.

Програмата на посещението на президента Радев продължи с обиколка в производството на заводите за цинк и олово.

В края на посещението си държавния глава поздрави ръководството и целия колектив на КЦМ 2000 ГРУП и заяви, че „предприятието е пример не само за успешна приватизация, но и лидер в света по отношение на технологично обновление, по отношение прилагане на високи екологични стандарти, високи и прогресивни методи на ръководство на една компания“. Президентът Радев беше категоричен, че „точно такива структуроопределящи компании трябва да бъдат подкрепени във времето на остра енергийна криза“ и допълни, че енергийноинтензивните предприятия са гръбнакът на икономиката на страната и не бива да бъдат оставени без навременни мерки и предсказуемост в ценовата политика.