На фокус

Писмо от националните организации на работодателите и на работниците от металургичната индустрия относно решение на МОСВ да се преустанови подаването на вода от яз. Студена за предприятията на територията на промишлена зона Стомана - гр. Перник

 |  Прочетено: 229

ДО

ГОСПОДИН СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р.БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ: ГОСПОДИН КИРИЛ ПЕТКОВ

                МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОСИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Като представители на националните организации на работодателите и на работниците от металургичната индустрия и отговорни социални партньори, с тревога научихме за решението на МОСВ от м.септември 2021 г. да преустанови подаването на вода от яз.Студена за промишлени нужди на Стомана Индъстри АД.

 

Всички сме запознати със създадения през предходната година тежък воден проблем в гр.Перник и опитите на отговорни институции да прехвърлят вината върху промишлени потребители, без реални доказателства за това. Няма как да се приеме, че причина за недостиг може да бъде месечна консумация от 70 хил.куб.метра вода за производството на „Стомана Индъстри”АД и на добре работещите в индустриална зона „Стомана” десетки други МСП, когато за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник месечното потребление е около 1 500 хил.куб.метри. И до днес този въпрос остана неизяснен, респективно няма и мерки за пестеливо и разумно управление на наличния в язовира воден ресурс. Изхарчени са и милиони за резервно водоснабдяване на гр.Перник. Не приемаме „уведомлението” на МОСВ, че се „налага” спиране на  промишлено водоснабдяване,  без оценка на социално-икономическите последици за региона и страната.

 

Оценяваме действията на служебното правителство да  решава важните за икономиката и хората проблеми от настоящата световна и национална криза. Затова буди у нас недоумение спирането на промишленото водоснабдяване от МОСВ, без никаква реална опасност от недостиг на воден ресурс в яз.Студена и липса на всякаква реална алтернатива за заместващо водоползване. Приемаме го като акт на недобронамерено и в противоречие с националните интереси поведение, още повече и поради опасността да спре производство на кислород на същата плошадка, така необходим за болниците в този период на КОВИД-криза.  Готови сме да защитим правата на инвеститори и работодатели, на всички работещи в засегнатите предприятия и в структуроопределящото за националната икономика най-голямо стоманодобивно предприятие в страната.

 

Усилията да осъществим конструктивен диалог с ръководството на Министерството на околната среда и водите останаха без резултат. Единственият път за предотвратяване на икономическите загуби, за запазване на индустрията и работните места, за социален мир и без  протести е отменяна на необоснованото от МОСВ решение.

 

В тази връзка молим за Вашето съдействие за организиране и провеждане на среща за разрешаване на поставения по-горе проблем.

 

С уважение,

  

В. Яначков                                         Л.Павлов                                                А. Петров

Председател СФ „Металици”        Председател НФ „Металургия”        Председател БАМИ