На фокус

„Аурубис България“ организира зарибяване на язовир „Душанци“

 |  Прочетено: 1100

Медодобивната компания е вложила над 900 хил. лв. в язовира и съоръженията за последните четири години

 

„Аурубис България“ АД организира зарибяване на язовир „Душанци“. Инициативата бе осъществена за поредна година, като този сезон във водното съоръжение бяха пуснати 4 200 малки сома със средно тегло от по 200 гр. Зарибителният материал е доставен от яз. Огоста, област Монтана.

 

Постигането на добро екологично състояние на повърхността на водите в язовир „Душанци“ чрез зарибяване е съобразено с анализи на водното тяло, направени от експерти от катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Дейностите са координирани с ловно-рибарско сдружение „Средногорие“. През изминалите години „Аурубис България“ е закупила над 13 тона рибен материал за поддържане на екологичния баланс в язовира.

 

За последните четири години медодобивната компания е вложила над 900 000 лв. за  осигуряването на безопасността и поддръжката на язовир „Душанци“. Инвестициите включват ремонт на преливника и моста над съоръжението, на бързотока, крилните стени и короната. Вложени са средства за ново осветление, обезопасителни съоръжения, нова вентилация, подмяна на пътеходи, на тръбопроводи в тунела, видеонаблюдение, поддържане и почистване на пътищата.

 

Планиран е втори етап за ремонт на преливника и водовземната кула, като част от дългосрочна инвестиционна програма на „Аурубис България“ за подобряване на водната инфраструктура и поддържане безопасността на съоръженията на язовир „Душанци“.