На фокус

Становище на Eurometaux и Eurofer по предложението на ЕК за въвеждане на „въглероден данък”

 |  Прочетено: 575

ЕК провежда обществено обсъждане на предложението за въвеждане на „въглероден данък” за определени стоки, при внос на територията на ЕС (СВАМ). Мярката ще се прилага за продукти от сектори с висок енергиен интензитет, с цел предотвратяване „изтичането на въглерод”. Този процес на преместване на производства от ЕС  в страни, неприлагащи в достатъчна степен политики и мерки за намаляване на СО2 вече се наблюдава в някои сектори, включително в стоманодобива и вноса на метали непрекъснато расте.