На фокус

Писмо на големите компании от базовите енергоинтензивни индустрии във връзка с прилагането на европейските политики в контекста на системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, с цел запазване на конкурентоспособността на производителите

 |  Прочетено: 499

На 07.10.2020 се проведе се среща на ръководителите на големите компании от базовите енергоинтензивни индустрии, с инициатор и домакин г-н А.Петров – председател на УС на БАМИ. Обсъдиха се въпроси относно европейските политики в контекста на ЕСТЕ и тяхното прилагане в България. Констатира се, че забавеното прилагане на механизма за компенсиране на индиректните разходи за СО2, включени в цената на електрическата енергия има негативно отражение върху конкурентоспособността на българските производители, влизащи в обхвата на приетите от ЕК насоки за държавна помощ за периода 2012-2020 и след 2021 г. По този повод е изпратено писмо до Министър – председателя на Р. България с молба за среща.