На фокус

Годишното Общо събрание на БАМИ

 |  Прочетено: 1971  | 

На 17 септември 2020 г. се проведе годишното Общо събрание на БАМИ. За председател на ОС беше избран г-н Н.Рангелов – Управител на Рефран ЕООД.

Председателят на УС г-н А.Петров поздрави присъстващите, като в своето изказване ги запозна с основните проблеми през изминалия период, като цените на енергоносителите, търговските  воини и мерки за защита на пазара, екологични проблеми и трудово-правни отношения. Важно място имат контактите на БАМИ с европейските структури и българските представители в ЕП. Очакват ни нови предизвикателства по пакета на ЕК за неутрална по отношение на климата икономика, по нерешени проблеми в областта на енергетиката.

Общото събрание прие доклада на УС за работата през 2019 г., освободи от отговорност членовете на УС и на КС и прие Бюджета и Основни направления за работа през 2020 год.

Поздравления и пожелания за успешно сътрудничество направиха от БСК и ФММ към ХТМУ. 

 

Поради съществуващата епидемиологична обстановка бяха взети необходимите предпазни мерки, които да гарантират безопасна за участниците работна среда.