На фокус

РЕФРАН ЕООД с инвестиции в енергийна независимост и зелена икономика

 |  Прочетено: 1311

РЕФРАН ЕООД работи с грижа за обществото иотстраняване на проблеми, свързани с екологията и опазване на живота и здравето на планетата. В своята дейност се стреми да предодвратява негативното влияние върху околната среда, постигане на устойчивост, ефективно и отговорно използване на природните ресурси. В тази цел през I-во полугодие изгради фотоволтаична централа в производствената база на дружеството, въпреки трудностите по Извънредното положение, предизвикано от COVID 19. Проектът е реализиран и финансиран със собствени средства като част от стратегията на РЕФРАН ЕООД за подобряване ефективността на производството и оптимизиране на енергийните ресурси. В резултат сенамалява количеството на използваната електрическа енергия от националния регулатор от 30 до 70 %. От екологична гледна точка фотоволтаичните панели са максимално оптимизирани. Инсталирани върху сградите на производствената база, произвеждат енергия  безшумно и безвредно като не заемат  площи обработваема земя.Екологичната програма на дружеството включва още рециклиране на индустриални отпадъци, с което се предотвратяват замърсяванията на обширни земни площи от нерегламентирано депониране. В природата не остават вредни вещества, които се преработват на 99 % и повторното се влагант в производството, като ценни суровини - основен елемент от кръговата икономика.