На фокус

Декларация на БАМИ и социалните партньори от браншовите синдикати

 |  Прочетено: 778

Относно: Отхвърляне на законопроект за компенсиране на индиректни разходи за въглеродни емисии в цената на електрическата енергия.

 

На 26 февруари 2020 представители на бизнеса и синдикатите присъстваха на безпрецедентно единство между депутати от управляващи и опозиция за приемане на АНТИевропейски политики и законодателни решения. Членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към НС участваха в добре проведен „спектакъл” и в рамките на минути вкупом гласуваха „въздържал се” и отхвърлиха законопроекта на МС за предоставяне на държавна помощ, макар символична по размер (33 мил.лв/год.), за компенсиране на индиректни разходи за емисии в цените на електрическата енергия в резултат от европейските политики по промени в климата.

Този неотговарящ на европейските политики и практики акт говори за:

  • непознаване или незачитане на европейското законодателство;
  • неинформираност относно практиката по прилагане на схемата от страните-членки;
  • недооценяване или липса на информация за структурата на икономиката и високия принос на енергоинтензивните индустрии в показателите на страната;
  • липса на национален подход и визия за устойчиво развитие на основни сектори с огромно значение за суровинната независимост на ЕС при прехода към нисковъглеродна икономика, особено в енергетика и транспорт;
  • лош сигнал към големи чужди стратегически и национални инвеститори, влизащи в обхвата на допустимите за подпомагане сектори. Те промениха облика на българската икономика и днес на индустриалната карта на Европа сме на първо място по производство на калцинирана сода, на второ по производство на мед, на седмо по добив на олово, регионален лидер за алуминиеви и медни профили, включително за автомобилната индустрия.

Решението на депутатите за минути превърна в „отпадък” разработката на проект, подкрепен от всички заинтересовани министерства и работодателски организации. Управляващите отхвърлиха собствения си проект. Логичен е въпросът за мотивите, обединили парламентарния икономически елит. Може би:

  • Страх от обществена реакция на неверни, манипулативни и безотговорни твърдения в медиите за ръст в цените на електроенергията от прилагане на законопроекта, останали без отговор от компетентните страни.
  • Прехвърляне на отговорност за ръста в цените към бизнеса и отклоняване на обществените нагласи от реалните причини.
  • Индивидуални и групови интереси, лобиране и прилагане на нелоялни икономически стимули и практики.

Каквито и да са мотивите, последиците са едни - унищожаване потенциала на българската индустрия, намаляване на нейната конкурентоспособност, преместване на производства, спад в инвестициите, влошаване на социалните придобивки и разходите за труд. 

Забравиха се всички предизборни обещания и програми, европейското законодателство и политики са без значение, а българското производство не е приоритет.

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

СФ „МЕТАЛИЦИ”, КНСБ

НФ „МЕТАЛУРГИЯ”, ПОДКРЕПА