На фокус

КЦМ 2000 АД обявява конкурс за стипендии за академичната 2019/2020 г.

 |  Прочетено: 2093

КЦМ 2000 АД обявява конкурс за седем стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях и за една академична учебна година (2019/2020 год.) за студенти бакалавър или магистър от специалност в направленията Металургия, Машиностроене, Електрообзавеждане, Електроника, Автоматизация, Химия и Физика.

 

Кой може да кандидатства?

Ако сте студент, редовна форма на обучение в последните две години за придобиване на висша образователна степен „бакалавър" или „магистър" по специалност в направленията: „Металургия", „Машиностроене", „Електрообзавеждане", „Електроника", „Автоматизация", „Химия", „Физика", имате успех не по-нисък от много добър 4.50 и нямате навършени 25 години.

 

Как да кандидатствате?

С мотивационно есе на тема „Моят път към успеха с КЦМ" или „Металургията на 21 век", с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници (1800 знака).

 

Какви други документи следва да представите?

- Формуляр за кандидатстване по образец. Формулярът можете да изтеглите от корпоративния сайт на компанията: www.kcm2000.bg;

- Уверение от ВУЗ, съдържащо информация за средния успех от курса на обучението, за предходната завършена учебна година;

Мотивационното есе и съпътстващите документи се подават на имейл: stipendia.kcm@kcm.bg, до 15.06.2019г.

 

Забележка: На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД.