На фокус

65 години Стомана Индъстри АД

 |  Прочетено: 1235

Отбелязваме 65 години от отливането на първата българска стомана в Металургичния завод  „Ленин“  в Перник (днес Стомана Индъстри АД). Заводът е пуснат в експлоатация на 5 ноември 1953 г. С Разпореждане 26 от 1 юни 1979 г. заводът се преобразува в Стопански металургичен комбинат „Ленин“. От 13 април 1989 г. е държавна фирма „Стомана“ - Перник, от 18 май 1992 г. – „Стомана“ АД - Перник. От 15 юни 2001 г. – „Стомана индъстри“ АД.