На фокус

Професионално развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металугия

 |  Прочетено: 483

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) организира информационен ден, посветен на темата „Професионално развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металугия“.

Събитието ще се проведе на 06-ти ноември 2018г. в сградата на БТПП, гр. София, ул. „Искър“ 9, ет. 1, зала Б

Основна цел е да бъдат представени текущите тенденции, предизвикателства и потребности на пазара на труда в секторите мехатроника и металургия, както и инициативите, улесняващи свободното движение на студенти и работници в Европа.

Сред тези инициативи са създаването на обща учебна програма за необходимите допълнителни образователни умения, които се изискват от пазара на труда и предстоящото разработване на електронна карта в европейски формат на автобиография. Те се реализират в рамките на проект MeMeVET, чиито цели ще бъдат представени по време на събитието.

Регистрирация за участие е достъпна на: https://page.co/dyQ9