На фокус

С финансовата подкрепа на Рефран ЕООД в ХТМУ беше изградена нова лаборатория

 |  Прочетено: 1479  | 

Като официален гост на Празника на науката в ХТМУ присъства и д-р инж. Никола Рангелов - управител на „Рефран” ЕООД.

 

В рамките на събитието за 18-ти път се проведе научна постерна сесия с участие на 138 млади учени, докторанти и студенти със 144 постера в 9 различни научни направления.

 

На този празник беше открита  и новата  Лаборатория  по „Парфюмерия и козметика“, изградена с финансови средства от „Рефран” ЕООД. Предприятието е водещ производител на огнеупорни, изолационни и строителни материали, изделия и смеси за различни сектори на индустрията, включително и за металургията. ХТМУ е единствения университет в страната, които подготвя кадри с висше образование за нуждите на тяхното производство. Като възпитаник на Университета, г-н Никола Рангелов е постоянен партньор и спонсор на ХТМУ, активен участник в диалога между бизнеса и образователните структури.