• СТОМАНА ИНДЪСТРИ 

 • АУРУБИС БЪЛГАРИЯ 

 •  КЦМ 

   

   

 • СОФИЯ МЕД

 • АЛКОМЕТ 

 • ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ

 • ОГНЯНОВО - К 

 • ПРОМЕТ СТИИЛ

БАМИ

Българска асоциация на металургичната индустрия

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия

 • Ученически конкурс на тема „Индустрията в моя град“

  Традиционен ученически конкурс на тема „Индустрията в моя град“ стартира под патронажа на кмета на Община Радомир г-н Пламен Алексиев.

  Организатори са Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), а спонсори са фирми от металната индустрия, от Общината и организаторите.

  Конкурсът се провежда в три възрастови категории – за ученици от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 7-ми клас и от 8-ми до 12...

 • Металургичната индустрия отбеляза традиционния си празник „Ден на Металурга“ на територията на Аурубис България

   „България дава 16% от анодната мед, 8% от рафинираната мед, 6% от оловото и 4% от цинка, произвеждани в целия Европейски съюз“, каза по време на националното честване на Деня на металурга Антон Петров, председател на УС на БАМИ. Българската металургична индустрия е дала продукция на стойност 9.6 млрд лв. и е допринесла за 15.4% от общия износ на България за изминалата година. Пряко заети в сектора са 13 400 души, като средната работна заплата в черната металургия е 1440 лв., а в цветната – 1780 лв. Добавената стойност на един зает в...

Информационен календар

Информационен календар на БАМИ за месец януари 2019 година

Изтегли
Архив

Сертификати за произход