На фокус

Министър Даниел Лорер стартира нови производствени мощности в „Алкомет“ АД

 |  Прочетено: 1129

Mинистърът на иновациите и растежа Даниел Лорер натисна бутона за старт на нова машина за надлъжно рязане на алуминиеви рулони в “Алкомет”. Машината, заедно със закупеното друго оборудване за напречно рязане на рулони, което ще бъде монтирано през следващите месеци, е на обща стойност 5,4 млн. евро. При откриването на инвестицията министър Даниел Лорер заяви, че правителството ще продължи да подкрепя фирми като „Алкомет“, за да има растеж на икономиката. “Постоянно се опитваме да усъвършенстваме продукцията, да произвеждаме по-иновативни продукти. Тази година цифрите са много добри. От началото на годината продадохме продукция за 350 млн. лева, като 95% от нея бе за износ. Тази сутрин колегите направиха сметки, които показаха, че сме правили 1% от износа на България”, каза председателят на надзорния съвет на “Алкомет” Фикрет Индже.

Новата машина за рязане на рулони е в допълнение към пуснатия в експлоатация през 2020-та година студено валцов стан SMS – една от най-мащабните инвестиции на компанията на стойност 30 млн. евро. С новите машини във Валцов цех 2 се очаква увеличаване на капацитета на валцовите продукти с 25%, като компанията ще може да произвежда 75 000 – 80 000 т годишно.

Машини за 2,3 млн. евро ще бъдат вложени и в Леярен цех. Той ще е оборудван с нова наклоняема топилна пещ и втора хомогенизационна пещ за заготовки, които се използват за производство и обработка на профили. Общият капацитет за валцови и пресови продукти ще се увеличи с 21% и ще достигне годишно количество около 111 000 Т. Към момента в „Алкомет“ АД са наети 1232 служители. След пускане на експлоатация на всички нови оборудвания, се очаква да бъдат разкрити около 35 нови работни места.