На фокус

Конференция по проект на КНСБ “Партньорство в дигитална среда”

 |  Прочетено: 809

В х-л Форум се проведе организирана от КНСБ и СФ “Металици” Конференция по финансирания от ОПЧР и ЕСФ проект “Партньорство в дигитална среда”. Представен беше технико-икономически анализ на металургичния сектор (БАМИ) и карти за оценка на дигиталните компетенции (ХТМУ) на 15 длъжности от икономическа дейност 24.Производство на основни метали. В проекта участват и 5 големи металургични предприятия, в които ще се валидират посочените в картите знанията, умения и компетенции на избраните ключови професии. Ще се дефинират и нуждите от допълнителна квалификация и знания за заеманата длъжност. В доклад от БАН бяха посочени перспективите на металургията в протичащата дигитална трансформация и въглероден неутралитет, доброто позициониране на българските предприятия и възможности за развитие на глобално ниво.

На Конференцията присъства Президента на КНСБ г-н Пламен Димитров, членове на ръководството, Председателят на СФ “Металици” и делегати от предприятията за VІ-тия редовен конгрес на федерацията.