На фокус

Позиция на социалните партньори относно прес-съобщение на МИИ и информация в медиите за проведена среща с турския министър на търговията Мехмет Муш

 |  Прочетено: 563

ДО

ГОСПОЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ  И

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО НИНОВА,

 

       Ние, представителните организации на работодателите и на работещите в металургичната индустрия сме разочаровани от информацията, че при проведената среща с турския министър на търговията Мехмет Муш акцент в разговора е поставен върху «увеличаване на квотата за внос в ЕС от Турция» и «възможностите на турската страна да изпълни увеличената квота, както и вноса на тези продукти в България. Това ще позволи да се възстановят нарушените доставки на стомана и продукти от стомана, които са необходими на българската индустрия и строителен сектор.»  Увеличаване на доставките на арматурна стомана в страната противоречи на интересите на българските производители. Трябва да Ви е известно, че този сектор е особено важен за производствата по веригите на добавената стойност и много чувствителен за европейската икономика. Затова са въведени квоти и допълнителни мита при внос от трети страни. Като външна граница на ЕС с Турция, вносът в България е много висок. Те са конкуренти на нашия пазар за широка гама строително желязо и нашите мощности работят с намален капацитет. Често в страната  има недостиг и на суровина за това производство-железен скрап, също поради увеличен износ за Турция. Това е много важен въпрос, свързан с ресурсната независимост на Европа, кръговата икономика и енергийната ефективност. Някои страни, като например Италия, вече взимат мерки за ограничаване на износа на скрап в трети страни (приложена информация за тяхното решение).

 

       Като представители на металургичната индустрия и членове на европейските организации в сектора, винаги сме настоявали за мерки в защита на европейския пазар от внос на продукти от трети страни на по-ниски цени. Тази разлика в цените се дължи на високите енергийни разходи на европейските производители спрямо техните конкуренти, в резултат на политиките по промените в климата и енергетиката.  Цените на енергоносителите в трети страни, включително и в Турция, са значително по-ниски и това им осигурява реализация на европейските пазари. Специално при вноса на стоманени продукти от Турция нашата страна е най-силно засегната. Строителите са заинтересовани да купуват по-евтино желязо, но това не води до намаляване на цените на строителните обекти, а само до загуби за икономиката, включително и поради  възможни финансови злоупотреби при този внос. Едновременно с това щетите от  намаленото производство, загуба на работни места, неосъществени или забавени инвестиции са големи.

 

       За да бъде стоманодобивът конкурентен, необходими са енергийни ресурси, също на конкурентни цени. За тази цел ЕС прие Насоки за предоставяне на държавна помощ на сектори, в т.ч. и металургията, за компенсиране на високите енергийни разходи. Тази помощ години наред се предоставя на производителите в страните-членки, но в България все още не е приета. На 23.03.2022  ЕК публикува Съобщение за нова държавна помощ като временна кризисна мярка в подкрепа на икономиката от негативното въздействие на войната в Украйна (приложен материал). Създава се още една възможност да бъде запазена тази базова и добре работеща българска металургия.

 Като отговорни социални партньори предлагаме тези политики да се реализират в ускорен порядък от Министерството на икономиката и индустрията, а не да се търси възможност за увеличаване на вноса. Българският стоманодобив работи ефективно, с нисък въглероден отпечатък и при осигуряване на енергийни ресурси на конкурентни цени и суровина за това производство (железен скрап), включително чрез мерки за ограничаване на неговия износ,  предприятията могат да осигурят достатъчно и качествен метал за строителството и за другите потребители. 

Индустрията има нужда от подкрепа, за да произвежда стоки за национално потребление и износ, да не бъде измествана от внос  на продукция от трети страни.  

Очакваме действия за реализиране на европейските политики и мерки, оставаме на  разположение за срещи и разговори по тях.

      

 

С уважение,

 

 

Антон Петров                    Васил Яначков                      Людмил Павлов

Председател на УС             Председател                              Председател на

БАМИ                                  СФ „Металици”, КНСБ            НФ „Металургия”, КТ „Подкрепа”