На фокус

БАМИ излъчи съвместно писмо с партньорски организации относно Механизма за справедлив преход на Европейския съюз

 |  Прочетено: 563

ДО:                                                                                                               

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО КЛИМАТИЧНИ ПОЛИТИКИ И

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА И

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И  ИНДУСТРИЯТА

 

Г-Н ДАНИЕЛ ЛОРЕР

МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА,

 

Обръщаме се към Вас от името на Българската камара на химическата промишленост /БКХП/, Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/ и Българската асоциация на циментовата индустрия /БАЦИ/, за да изразим безпокойство от факта, че единствено регион Стара Загора е включен в списъка на Европейската комисия на регионите, които ще имат достъп до Механизма за справедлив преход (МСП). Това решение оставя ключови сектори от българската икономика изцяло извън обхвата на схемата за финансиране на справедливия преход.

 

БКХП обединява водещите предприятия от сектор „Химия“ в България, които  осъществяват своята дейност в сферите „Преработка на нефт и производство на горива и нефтопродукти“ – „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Производство на химически продукти“ – „Солвей Соди“ АД, „Агрополихим“ АД, „Оргахим“ АД, „Производство на изделия от пластмаси и каучук“ – „Пластимо“ АД и др.

 

Компаниите, членове на БАМИ,  са водещи в областта на черната и цветната металургия, леенето на метали и др. Сред тях са „Стомана индъстри“ АД, „КЦМ“ АД, „Аурубис България „АД, „Алкомет Шумен“ АД и други структуроопределящи компании.

 

БАЦИ обединява производителите на цимент на територията на страната - три от най-известните световни циментови компании  „Девня Цимент“ АД и „Вулкан Цимент“ АД (част от групата „Хайделберг Цимент“), „Холсим България“ АД (част от „Холсим Груп“) и „Титан Златна Панега Цимент“ АД (част от групата „Титан“). Всички структуроопределящи компании от тези сектори, както и от други, са членове и на БФИЕК.

 

Като компании, отговорни към устойчивото развитие, те са разработили и планират да осъществят редица проекти за намаляване на въглеродния отпечатък от дейността си върху природата и климата, осигуряване на прехода към неутрална икономика и постигане на целите на страната ни по Зелената сделка.

 

Българското правителство, в сътрудничество с екип на Световната банка, е идентифицирало три въглищни (Стара Загора, Кюстендил и Перник) и осем въглеродно-интензивни области (Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен и Ямбол), които са най-засегнати от прехода към въглеродна неутралност. Същевременно, както става ясно от документите на Европейската комисия по Механизма за справедлив преход (МСП), те няма да имат възможност за достъп до целево финансиране от Фонда за справедлив преход. Тази ситуация е в противоречие с основния принцип на Механизма за справедлив преход за „осъществяване на прехода към неутрална по отношение на климата икономика по справедлив начин, за да няма изоставени“ и би поставила важни индустрии в неравностойно положение с всички произтичащи последствия.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Призоваваме оглавяваното от Вас правителство да настоява пред съответните европейски институции за включване в списъка на бенефициентите по МСП и на въглеродно-интензивните региони, в които работят водещите предприятия от индустрията. Тяхната дейност и социалният статус на хилядите техни работници са пряко засегнати от предстоящата трансформация и постигането на целта за климатично неутрална Европа. В същото време, при достъп до възможности за целево финансиране, тези предприятия са готови да мобилизират значителни инвестиции за зелена икономика и да допринесат за по-успешното и бързо постигане на целите, които България си поставя в сферата на Зеления преход.

 

Разчитаме на Вашето съдействие за преодоляване на несправедливостта по прилагането на Механизма за справедлив преход в България. Нашите организации са надежден партньор на българското правителство и са готови да окажат експертна и друга помощ за постигане на балансирана и справедлива подкрепа на българската икономика по Механизма за справедлив преход.

 

С уважение:

 

За БКХП :                              За БАМИ:                              За БАЦИ:                  За БФИЕК:

 

 

Михаил Колчев                       Антон Петров                        Силвио Тийде             Константин Стаменов

Председател на УС                 Председател на УС                 Председател на УС     Председател на УС