На фокус

НОВА НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЧЕРНАТА И ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ

 |  Прочетено: 498

Вицепремиерът Нинова и министър Гьоков заедно с екипите си в Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на труда и социалната политика подписаха наредба за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветна металургия. Това се прави за първи път от 1970 г.

Металургичните производства имат специфични характеристики (температурен режим, непрекъсваемост на процесите, работа с опасни вещества, химикали и др.), което наложи да има добре разработени и ясно дефинирани правила за безопасност и здраве при работа.

„Нашата цел е да защитим живота и здравето на хората, работещи в металургията, да им подсигурим добри условия за труд и да направим привлекателна тази професия за младите хора“, заяви министър Нинова.

Изготвянето на Наредбата беше инициирано от социалните партньори в металургичния бранш с оглед да се актуализират условията на труд за работниците в черната и цветната металургия. Авторския колектив включва представители на синдикатите, БАМИ, металургичните предприятията и ХТМУ.