На фокус

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМИ

 |  Прочетено: 295  | 

Българска асоциация на металургичната индустрия проведе своето редовно годишното Общо събрание. За председател на ОС беше избран г-н Никола Рангелов – Управител на Рефран ЕООД.

 

Гости на събитието бяха представители от БСК,  асоциираните членове на БАМИ от Университети – ХТМУ и Русенски Университет и социалните партньори СФ „Металици“ към КНСБ и НФ „Металургия“ към КТ подкрепа.

 

Приветствие към участниците направиха  г-н Добри Митрев  - главен секретар на БСК, проф. Емил Михайлов -  декан на ФММ и г-жа Ренета Петров  - зам. председател на СФ „Металици“ към КНСБ.

 

Събранието прие отчет за работата на УС и доклад на КС за 2020 г., направления за работа и бюджет за 2021 г. Състава на УС беше попълнен с нов член - КЦМ АД със законен представител г-н Иван Добрев.