На фокус

Писмо на БАМИ относно удължаване срока на действие на защитните мерки по стомана

 |  Прочетено: 1146

ДО

ГОСПОЖА ЯНА ТОПАЛОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОПАЛОВА,

 

Европейската стоманодобивната индустрия, включително и българските производители са силно засегнати от свръхкапацитета на мощности и постоянен ръст в производство от трети страни, както и от наложените от САЩ мита и ограничения за внос на стоманени продукти от Китай. Допълнително негативно влияние оказа кризата от CORONA 19,  което доведе до спиране на производства, намаляване на работното време и на заетите в сектора.

За защита на пазарите на ЕС от ЕК има наложени защитни мерки, срокът на които изтича в края на I–во полугодие на 2021 година. Във тази връзка европейската асоциация на производителите на стомана Eurofer, на която БАМИ е член, са изпратили писмо до зам.предеседателя на ЕК г-н Валдис Домбровски с искане за преглед и стартиране на процедура за удължаване срока на действие, копие от което прилагам.

Това искане е аргументирано с представен анализ за пазарната ситуация, който също прилагам. Констатира се, че условията при които са приети действащите мерките дори се влошават. През последните години свръхкапацитета в глобален мащаб продължава да се увеличава. Само в САЩ предстои пуск на нови мощности с капацитет от 14 млн.тона стомана, а наложените мита са довели до спад в техния внос. Тези продукти се насочват основно към европейския пазар.

Засилването на протекционистките мерки в тякои региони на света и спадът в търсенето на стомана, включително и в резултат от КОВИД-кризата са фактори, довели до спад в общото производство на ЕС и във всички страни-членки, като за 2020 г. се очаква да достигне -16 %.

Удължаването на защитните мерки и след юни 2021 г. е необходимо, за да бъде ефективно защитен европейския стоманодобив. При евентуално отпадане  европейският пазар ще бъде "залят" от огромен обем внос на стоманени продукти и това на фона на  22 млн. тона закрити мощности и загуба на 80 хил. работни места.

За запазване на стоманодобива и неговото стратегическо значение за цялата индустрия на  ЕС, моля представителите на Министерството на икономиката в съответните структури на ЕК да поставят този проблем и настояват за преразглеждане на мерките, с оглед тяхната ефективност  и удължаване на срока.

 

С уважение,

 

Антон Петров

Председател на УС