На фокус

Секторно съвещание на Металургичния бранш

 |  Прочетено: 128

При домакинството на КНСБ социалните партньори в металургичния сектор Българска асоциация на металургичната индустрия БАМИ и Синдикална Федерация Металици проведоха секторно съвещание. В събитието участваха, представители на синдикати и на водещите металургичните предприятия в страната.
На събитието се подписа Меморандум за сътрудничество и партньорство с взаимни ангажименти и дейности, свързани със „зелената сделка”, преодоляване на последиците и борбата с КОВИД 19, гарантиране  устойчивото развитие на сектор металургия, конкурентоспособността на предприятията и повишаване жизнения стандарт на работещите в тях.