На фокус

КЦМ АД успешно внедри новия стандарт ISO 45001:2018

 |  Прочетено: 403

ISO 45001:2018 е създаден като международно валиден стандарт за здравословни и безопасни условия на труд, съвместим с други стандарти за системи за управление (ISO 9001, ISO 14001). Той е първият глобално разработен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността. Проектиран е за прилагане в организации от всякакви размери и индустрии. Очаква се да спомогне за намаляване на травматизма и на всички професионални и здравни рискове.

Преминаването от OHSAS 18001:2007 към новия стандарт ISO 45001:2018 започна през септември 2019 г. и приключи през януари 2020 г.

Резултатите от системата за управление на безопасността включват:

  • Постоянно подобряване на резултатността по ЗБР;
  • Изпълнение на законовите изисквания и стриктно прилагане на  вътрешнофирмените документи;
  • Постигане на целите по ЗБР.

Успешното сертифициране на СУБЗР ISO 45001:2018 и високата оценка, дадена от одиторите на ТЮФ РЕЙНЛАНД България, са поредното заслужено признание за специалистите, работещи в отдел БЗР в предприятието.