На фокус

„Аурубис България“ е първото металургично производство, което започва сертифициране по новия международен стандарт за индустрията

 |  Прочетено: 733

Международната група за производство на метали „Аурубис“ (Aurubis AG) започва процедура на сертифициране по новия международен стандарт The Copper Mark. „Аурубис България“ АД, която стопансива медодобивния завод на Групата в Средногорието, е първата металургична компания, която ще се присъедини към стандарта. 

The Copper Mark е нов стандарт за медодобивната индустрия. Създаден е, за да гарантира отговорно производство по веригата на стойността в сегмента. The Copper Mark е разработен от Международната асоциация за мед (International Copper Association) със съдействието на 25 компании от целия свят, базиран е на Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) на ООН и е обявен на 30 март 2020 г. За сертифициране по стандарта първоначално могат да кандидастват компании от веригата на доставки до етап производство на рафинирана мед - рудници, обогатителни комплекси, металургични производства. По-нататък ще бъдат оценявани производители на медни продукти до етап краен клиент. Оценяването се извършва по 32 международно признати критерия за устойчивост: опазване на околната среда, здавословни и безопасни условия на труд, права на човека, отношения с общностите, корпоративно управление.