На фокус

Съвместно писмо на БСК и БАМИ относно нотификация при внос на отпадни продукти за металургичната промишленост

 |  Прочетено: 1018

 

 

ДО

 

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

 

Независимо от световната икономическа криза и въздействието от COVID 19, българската металургия запази своето производство и присъствие на международните пазари. Влошената ситуация обаче повлия негативно на ритмичните доставки на суровини, включително и на вторични метали. Особено критично това се отразява на предприятия, които работят основно с металосъдържащи отпадни продукти. Тези  металургични предприятия имат най-съвременни технологии и отговарят на всички европейски и национални екологични изисквания и стандарти. Те са основа на кръговата икономика и важни звена от веригата на преработка до крайни продукти.

 

Металите имат безкраен жизнен цикъл и оползотворяването на отпадъци е класически пример за нисковъглеродна икономика, за енергийна и ресурсна ефективност, за съхраняване на първичните ресурси и природата. Металургичните мощности имат капацитет да преработват всички получавани в страната метални отпадъци от мед, цинк и олово, както и значителни количества от внос. Внася се и скрап от черни метали. Доставките на суровини са строго регламентирани на европейско и национално ниво, включително и задължително съгласуване и нотификация на всеки внос от МОСВ.

 

За съжаление процесите на нотификация в Министерството се забавят, процедурите продължават няколко месеца, а това води до намаляване и спиране на производства. Металургичните технологии са непрекъсваеми процеси. Временно и нерегламентирано спиране на мощности води до финансови загуби, до негативни за фирмите и персонала резултати. Губи предприятието, губи икономиката, губят потребителите по веригите на производство, включително и външни пазари и позиции. Считаме, че този проблем трябва да намери спешно решение.

 

В тази връзка се обръщаме с молба за обективна оценка на причините за това забавяне от МОСВ, с цел предприемане на спешни мерки за тяхното отстраняване. Бихме искали да проведем и среща с Вас и експерти от МОСВ за обсъждане на всички обстоятелства, които водят до проблеми пред бизнеса да осигури необходимия ритмичен внос на метални отпадъци, включително и за следващ ефективен контрол на дейността.

 

Очакваме решение за среща и Вашата подкрепа за ускорено разрешаване на проблема.

 

С УВАЖЕНИЕ,

(П)

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК,

по предложение на Българска асоциация на металургичната индустрия