На фокус

КЦМ 2000 АД ОБЯВЯВА КОНКУРС За СЕДЕМ стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях и за една академична учебна година ( 2020 /2021 год.)

 |  Прочетено: 2361

Кой може да кандидатства?

Ако сте студент редовна форма на обучение, за придобиване на висша образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ и сте положили успешно всички изпити от предходните години, с успех не по-нисък от Мн. добър 4.50; нямате навършени 25 години и сте български гражданин.

Как да кандидатствате?

С есе на тема „Ролята на цветните метали за съхранението на енергия“ или „Индустрия 4.0. и производството на цветни метали“ , с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници (1800 знака).

 

Какви други документи следва да представите?

Формуляр за кандидатстване по образец. Формулярът можете да изтеглите от сайта на КЦМ 2000 АД: www.kcm2000.bg, или да го получите на посочен от Вас имейл.

Академична справка, съдържащо информация за средния успех от курса на обучението до момента на кандидатстване (за студентите от чуждестранни ВУЗ-ове – преведени и легализирани документи, които удостоверяват условията за кандидатстването).

Препоръки от предишни работодатели или информация за участие в български и/или международни проекти, програми и стажове (ако има такива)

 

Мотивационното есе и съпътстващите документи се подават на имейл stipendia.kcm@kcm.bg, до 15.06.2020г.

 

Забележка: За студентите, които са получавали Стипендия КЦМ предходни години, размерът на стипендията е 200 лв. на месец.

 

На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД.