На фокус

Дискусия на тема „ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА” & „ИНДУСТРИАЛНА СТРАТЕГИЯ”

 |  Прочетено: 980

В Дома на Европа в София Българската асоциация на металургичната индустрия съвместно с Българската минно-геоложка камара, Българската камара на химическата индустрия и Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори проведоха среща с българските представители в Европейския парламент.

В проведената дискусия на тема „ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА” & „ИНДУСТРИАЛНА СТРАТЕГИЯ” активно участие взеха всички присъстващи евродепутати, както и представителите на бизнес-организациите и компаниите-производители, които взаимно се информираха за нова екологична политика на ЕС, постиженията и предизвикателствата пред базовата индустрия.