На фокус

Позиция на синдикалните организации от металургичния сектор за подкрепа на Стомана Индъстри в условията на криза с водоподаването в гр. Перник

 |  Прочетено: 848

Във връзка с кризисната ситуация в гр. Перник и спиране подаването на вода за промишлеността, Стомана Индъстри АД ползва алтернативни източници, които при застудяване има опасност от замръзване. Това неизбежно ще наложи спиране на производството, съответно ще доведе и до допълнително социално напрежение.

За да не се допусне това браншовите синдикати са изпратили писмо до Министър-председателя Бойко Борисов, с молба да бъде осигурено подаване на минимални количества за производството при евентуална критична ситуация.