На фокус

Национално честване на професионалния празник 5 ноември-Ден на металурга

 |  Прочетено: 1487

Честването на празника на металургичната общност ще се проведе на 5 ноември в гр. Шумен при любезното домакинство на Алкомет .

Компанията ще отбележи и "20 години устойчиво развитие". Алкомет е най-голям производител на алуминиеви продукти в региона и успешно реализира своята продукция на европейските и световни пазари.

В духа на доброто партньорство и подкрепа на образованието в рамките на мероприятието ще бъдат връчени  Грамоти и парични награди на изявени студенти в учебната и практическа дейност от Химикотехнологичният и металургичен университет, Технически Университет - София и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски.