На фокус

Българската металургия вече страда от търговската война в стоманодобива

 |  Прочетено: 1478

След въведените от 1 юли 2018 мита от САЩ при внос на стоманени продукти с произход ЕС производството отчита спад. Българските производители през ІІ-ро полугодие спрямо І-во на 2018 са произвели 29,7 хил.тона по-малко, а през І-во на 2019 спрямо предходното полугодие на 2018 има нов спад от 32,6 хил.тона. За едногодишния период на действие на санкциите на САЩ  върху европейския стоманодобив  българското производство отчита спад от 12 %, респективно - 62,3 т. Намалена е реализацията основно за ЕС, порази преразпределение на тези пазари.

Такава констатация беше направена на проведеното в Bloomberg TV Bulgaria интервю с изпълнителния директор на БАМИ.