На фокус

КЦМ 2000 Груп обяви промени в своето управление

 |  Прочетено: 1813

По време на общите събрания на акционерите на КЦМ 2000 АД и КЦМ АД бяха взети решения относно промяна в съставите на управителните органи и на двете дружества.

Стратегическият подход за успешно управление на българския металургичен холдинг налага промени в състава на най-висшия управителен орган - Съвета на директорите (СД), след изтичане на мандата му. Ключови ръководители от основните направления в дейността на КЦМ 2000 Груп влизат в ръководния орган: инж. Атанас Марински – Изпълнителен директор на „Лъки Инвест“ АД; инж. Иван Добрев – Изпълнителен директор на КЦМ АД; инж. Стоян Пехливанов – Главен оперативен директор; Розин Ангелов - Главен директор „Правно и корпоративно управление“ и заместник-председател на СД, и инж. Румен Цонев – Главен изпълнителен директор и Председател на СД.

КЦМ изказва своята дълбока признателност и благодарност на досегашните членове на СД – инж. Никола Добрев – дългогодишен председател, и инж. Найден Михайлов.

Новият състав на СД дава възможност за стратегическо обединение на управлението на рудодобива, металургичната преработка, източниците на енергия и индустриална сервизна дейност, както и собствеността на корпоративно ниво.

Надзорния съвет (НС) на КЦМ АД също променя състава си, включвайки инж. Стоян Пехливанов, досегашен изпълнителен директор на КЦМ АД и Димитър Черняев, Управител на КЦМ Трейд ООД. Инж. Румен Цонев остава председател на НС.

Управителния съвет на металургичното предприятие КЦМ АД се разширява и променя състава си както следва: Сийка Хрискова - председател, Стефан Стойчев – заместник председател, Огнян Начков, Иван Добрев, Мариана Гуркопашова, Явор Кехайов и Пламен Семерджиев.

Ръководните органи на КЦМ 2000 Груп имат за цел да продължат приемствеността в управлението и да делегират права и отговорности на следващото поколение мениджъри, които са натрупали достатъчно опит и знания в своята област след дългогодишна работа в компаниите от холдинга.

КЦМ 2000 Груп ще продължи да инвестира в иновативно развитие във всички направления от дейността си с цел запазване на лидерската си позиция на производител на цветни метали и придържайки се към политиката си за социална отговорност към своите служители, работници и обществеността.