На фокус

Рефран ЕООД извърши капитален ремонт на котел в Оловно производство на КЦМ АД

 |  Прочетено: 1053

Рефран ЕООД завърши проект за цялостно изграждане на огнеупорната облицовка на топлинен агрегат за рафинация на течно олово в Рафинационното отделение на Оловното производство на КЦМ АД в гр. Пловдив. Дейностите включваха разрушаване на подлежащата за ремонт огнеупорна зидария, заснемане на фактическото положение, механо-ремонти по агрегата и изграждане на топлоизолационните, резервните и работни огнеупорни слоеве.

Използването на огнеупорните бетони Уникаст НР на компанията осигурява възможност за изграждане сложните конфигурации на муфелите на горелките, евакуационни и аварийни люкове и отвори, капаци и др. Ремонтните дейности протекоха при отлично качество, стриктно спазване на изискванията за техника на безопасност и здраве при работа, добра хигиена на обекта и рециклиране на част от отпадъците, генерирани при ремонта.