На фокус

Нов Браншов колективен трудов договор в отрасъл „Металургия”

 |  Прочетено: 1036  | 

В Министерството на икономиката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество  с Председател зам.министър Лъчезар Борисов, на което официално беше подписан нов Браншов колективен трудов договор „Металургия”. Договорът се подписа от председателите на социалните партньори, страни по договора -  БАМИ, СФ „Металици” и НФ „Металургия”, които изразиха задоволство от създадените традиции на сътрудничество и диалог между синдикати и работодатели.

Новият Браншов колективен трудов договор потвърждава многогодишната практика работодатели и синдикати да сключват договор, без прекъсване от промените до сега, да водят активен и полезен за страните социален диалог. Новите условия подобряват  редица параметри, като минималната основна месечна заплата се увеличава с 18 %, допълнителното трудово възнаграждение за времето, в което работникът е на разположение на работодателя извън територията на предприятието се увеличава 2 пъти. Нараства допълнителното трудово възнаграждение за отработен нощен час с 11%,  стойността на безплатната храна с 10%, а допълнителното подпомагане на работниците при прекратяване на трудов договор с упражнено право на пенсиониране се увеличава с 20 %.

Браншовият колективен трудов договор се сключи за двегодишен срок и ще действа до 2020 година включително.