На фокус

Mеталургичната общност ще отбележи професионалния празник на металурга в гр. Пирдоп

 |  Прочетено: 637

Националното честване на професионален празник „Ден на металурга“ тази година ще се проведе на 6 ноември 2018 г. в производствената база на „Аурубис България“ АД  в гр. Пирдоп.

Организатори на събитието са Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и „Аурубис България“ АД .

Програмата предвижда на празника да бъде отбелязана 60-годишнината от пуска на медодобивното предприятие в гр. Пирдоп. Българското предприятие е част от Аурубис AG която е водеща група за производство на мед и най-големият преработвател на мед в света.

В духа на съществуващата традиция и партньорство с техническите университети ще бъдат връчени  Грамоти и парични награди на изявени студенти в учебната и практическа дейност от ХТМУ и ТУ-София.