На фокус

Общо събрание на БАМИ

 |  Прочетено: 463

Годишното Общо събрание на БАМИ ще се проведе на 17 май от 13:30 часа в конферентната зала на „Нипроруда” АД, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при следния дневен ред:

Отчет за дейността на Управителния Съвет на БАМИ за 2017 г.
Доклад на КС за финансовото състояние и счетоводната отчетност 2017 г.
Освобождаване от отговорност на членовете на КС и на УС.
Приемане на Основни насоки за работа през 2018 г.
Приемане на годишен бюджет за 2018 г.
Разни