На фокус

Проведе се конференция "Чиста енергия и конкурентоспособност на индустрията за устойчиво развитие"

 |  Прочетено: 758  | 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) съвместно  с Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и Българската камарата на химическата промишленост (БКХП) организираха едно от важните събития в рамките на Българското председателство на ЕС, посветено на енергетиката - конференцията "Чистата енергия и конкурентоспособност на индустрията за устойчиво развитие".

Събитието се организира под патронажа и с участието на Министерството на енергетиката и с подкрепата на Министерството на Българското председателство на Съвета на ЕС.

В  конференцията взеха участие представители на ЕК, на българските институции, народни представители, представители на бизнеса.

Конференцията беше открита от г-жа Теменужка Петкова - Министър на енергетиката и г-н Ханс ван Стийн – от Генералната дирекция по енергетика на ЕК.

В рамките на първия панел презентации направиха г-н Ж. Станков - Заместник-министър на енергетиката, г-н М. Менсинк - CEFIC, г-н А. Егерт  - EUROFER, г-н Силиан О'Донохю - EUROMETAUX, по теми, посветени на политиките на ЕС и приоритетите на Българското председателство, с отражение върху конкурентоспособността на индустрията в ЕС и особено върху базовите индустрии:

  • Пакет „Чиста енергия всички европейци
  • Енергетика и глобална конкурентоспособност на индустрията на ЕС
  • Нисковъглеродна и конкурентоспособна Европейска индустрия.

Вторият панел на конференцията бе посветен на българската енергетика и нейната важна роля за развитието на индустрията на страната нейната  конкурентоспособност:

  • Интегриран и напълно либерализиран енергиен пазар
  • Ролята на природния газ за развитието на нисковъглеродна индустрия
  • Сигурност на енергийните доставки - местни ресурси, взаимосвързаност и адекватността на ресурсите.

Водещи компании представиха своите постижения и най-добри практики в прилагането на технологии и технологични решения за намаляване емисиите на въглероден диоксид, енергийна ефективност и енергийни общности.